Praktické cvičenia zamerané na rozvoj zručností komunikácie v obchodný vzťahoch, v situáciách predaja, vyjednávania, formovania obchodných partnerstiev.

Skupinový rozbor a tréning jednotlivých fáz vyjednávania. Zdokonaľovanie komunikačných zručností v simulovaných situáciách.


Sociálnopsychologický výcvik zameraný na tvorbu a formovanie osobnej značky.