Praktické cvičenia zamerané na rozvoj zručností komunikácie v obchodný vzťahoch, v situáciách predaja, vyjednávania, formovania obchodných partnerstiev.

Help with Search courses

Skupinový rozbor a tréningy špecifických situácií - osobná prezentácia, prezentácia produktu, mystery shoping.

Skupinový rozbor a tréning jednotlivých fáz vyjednávania. Zdokonaľovanie komunikačných zručností v simulovaných situáciách.